Loonadministratie PDF

Het uitvoeren van loonadministratie kost veel tijd en energie.
Bovendien heeft u specialistische kennis nodig om alle salarismutaties goed te kunnen verwerken.

Adminterim biedt u de oplossing.
Wij kunnen uw volledige loonadministratie verzorgen.

Onze diensten bestaan uit de:

* Gewenste verstrekking van pro forma berekeningen (bruto/netto en netto/bruto)

* Verwerking van stamgegevens en variabele salarismutaties

* Periodieke salarisverwerking

* Aanmaak van (digitale) loonstroken

* Elektronische verwerking van de loonaangiften

* Aanbieding van de salarisjournaalpost

* Verstrekking van jaaropgaven


U kunt uw loonadministratie ook (gedeeltelijk) zelf verzorgen.
Wij zullen u hierbij begeleiden en u adviseren bij de inrichting van uw loonadministratie.
Wij voeren dan een reguliere controle uit om de volledigheid en juistheid van de verwerkte salarismutaties te waarborgen.

Wij werken met het salarispakket van LogiSal.

 
Home Loonadministratie